Holy Qurbana Attendance Online Registration                        HOLY QURBANA- Live - From St. Pauls Church Ahmadi                        
Parish Announcements
ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക  സാഹചര്യത്തിൽ,  കുവൈറ്റ്‌ ഗവൺമെന്റിന്റെ
വാർത്താകുറിപ്പുമായിബന്ധപ്പെട്ടും,  ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ,വി.കുർബാന ,സൺ‌ഡേ സ്കൂൾ,
 പ്രയർ മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്നറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
 

Due to the current situation and government alerts for the safety and security,
we are cancelling all our church activities untill further notice.
 

All are requested to stay at home and pray for the state and world.

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM